گروه شرکت های تلیا - شرکت فن آوران اطلاعات تلیا

وب سایت در حال بروزرسانی می باشد.

آدرس : خ انقلاب ، ابتدای بهار جنوبی ، برج تجاری اداری بهار ، طبقه سوم اداری ، واحد 554

تلفن تماس: 88513475 - 88515083 - 77685376

info@teliagroup.ir :ایمیل